Úvod » Diskusia

Diskusia

Meno:
Ste zaregistrovaný? Prihláste sa.
Opíšte kód z obrázku.
:))) :) ;) :| :((( :( :L 8| X| (devil) (boss) (omg) (smoke) (time) (beer) (light) (hearth) (letter) (foto) (kiss)
Osobný profil (neregistrovaný) | 10.04.2017 21:42
Chytrak si to berie osobne. Nikto tu nemudruje len zdravo som musel podpichnut kamaráta. Ako to je zvykom kecá okolo toho ten ktorého sa to netýka.
Osobný profil (neregistrovaný) | 10.04.2017 18:27
Mudrlanti zas ozivaju.
Osobný profil (neregistrovaný) | 08.04.2017 7:33
Kamil, trenuješ SD aj mužov dúfam že nezačneš aj Papradno
Osobný profil LAXIK | 06.02.2017 16:19
v časti "kádre 2016/17" prebieha aktualizácia,dopĺňajú sa mená prípadných posíl.Pohyb v kádri je označený červenou farbou.
Osobný profil LAXIK | 10.10.2016 13:47
MZ prípraviek ObFZ U9,,B" - liga drobcov sa odohrá dňa 16.10.2016 / nedeľa / o 10 : 30 hod.
MŠK - Horovce / trojkolovo /
Osobný profil LAXIK | 09.10.2016 11:13
PRÍPRAVKY U 9 ObFZ / liga drobcov /:

http://obfz-povazska-bystrica.futbalnet.sk/sutaz/1707/
Osobný profil LAXIK | 28.09.2016 10:52
INFO k PRÍPRAVKE U 9 ,,B"

Súťaž sa odohrá v jesennej časti 3- kolovým systémom a odštartuje jedným turnajom (1. kolo) všetkých prihlásených družstiev každý s každým dňa 09.10.2016 (nedeľa) o 09:30 hod. na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky:

organizátor Fan club Púchov-ŠK Fan – club Púchov/ TJ Lokomotíva Lúky, TJ Tatran Horovce „C“, MŠK Považská Bystrica „B“, TJ Tatran Cementáreň Ladce, MFK Nová Dubnica a TJ Skaličan Praznov.

Dve kolá sa odohrajú formou dvojzápasov : Kluby sa na ich odohraní môžu dohodnúť už pred prvým zahajovacím turnajom na Lúkach a to aj formou náhrady tréningu ( záleží na tom ako sa dohodnete). Na tieto zápasy (turnaje) nebudú delegovaní "R" ale odpískajú si to sami účastníci.

V ISSF bude zapnutá rola rozhodca/ laik a tak schválenie nominácií pred zápasom a priebeh stretnutia po zápase zaeviduje v zápase určený klubový manažér v zápise vedeného ako domáceho družstva .

Zároveň by som chcel požiadať všetkých účastníkov úvodného turnaja na Lúkach, aby prišli najneskôr o 09:00 hod. kde bude potrebná krátka porada k samotnému priebehu turnaja.
a) štartujú hráči/ky narodený/é po 01.07.2007 a mladší
b) hrací čas prípraviek U 09 je 2 x 10 minút s prestávkou 5 minút:
c) veľkosť lopty č.4
d) počet hráčov: 6 + 1 (dohoda na turnaji alebo v zápase)
e) bránky o rozmeroch: 5 x 2 m
f) hracia plocha: cca 40 x 20 m
g) pokutové územie po celej šírke 10 m
h) pokutový kop zo vzdialenosti 8 m
Kontaktné osoby:
Horovce : Roman JANÍČEK č. tel.: 0905 899 468, Ľuboš GREGUŠKA č. tel.: 0911 967 501
Ladce: Patrik BALÁŽ č. tel.: 0907 696 276
Fan club Púchov/Lúky : Dušan MAKAS č. tel.: 0911 277 282, Branislav BODORÍK č. tel.: 0904 264 656
MŠK Považská Bystrica: Zuzka OČKAYOVÁ č.tel.: 0911 620 053
MFK Nová Dubnica: Andrea VASKÁ č. tel.: 0907 630 403
Praznov: Peter DVORŠČÍK č. tel: 0948 520 974

Jaroslav Gašpárek
Osobný profil LAXIK | 20.09.2016 8:59
Na stránke http://mskpb.eu/ sú aktualizované súpisky hráčov všetkých mužstiev FK MŠK.Po kliknutí na hráča si môžete otvoriť link na jeho konto na futbalnete a vidieť jeho štatistiky /góly,karty,odohraté minúty,predchádzajúce kluby.../.
Osobný profil LAXIK | 30.08.2016 15:15
MZ Prípraviek ZsFZ :

15.9.2016 / štvrtok / 14.00 MŠK - Partizánske
17.9.2016 / sobota / 10.00 Bánovce - MŠK
2.10.2016 / nedeľa / 10.00 MŠK - Kanianka
15.10.2016 / sobota / Topoľčany - MŠK - hrací deň a čas sa ešte upresní
29.10.2016 / sobota / Partizánske - MŠK 10.00 hod.
Osobný profil LAXIK | 23.08.2016 19:05
Súťaže prípraviek pre 1. -2. -3. -4. -5. ročníky

Hrací systém bude turnajovým spôsobom, počet turnajov bude závislý od počtu prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Predpokladaný počet turnajov v jesennej časti bude v počte minimálne štyri. Miesto turnajov bude vyberané podľa lokality prihlásených družstiev a požadovaného technického zabezpečenia usporiadajúceho FK, FO a TJ.

Prihlásená prípravka, ktorá sa zúčastní turnajov sa bude považovať ako mládežnícke družstvo.

Pravidlá malého futbalu pre 1. -2. -3. -4. -5. ročníky. Kategória mladšia prípravka ročníky 1. -2. -3. Roč.: 2010 – 2009 – 2008 Kategória staršia prípravka ročníky 3. -4. -5. Roč.: 2008 – 2007 – 2006 Kategória MIX prípravka ročníky 1. -2. -3. -4. -5. Roč.: 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

HRACIA PLOCHA Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika. Pre 1.-2.-3.-4.-5. ročník polovica riadneho ihriska bez pokutového územia (ďalej len PÚ) vyznačená viditeľnými čiarami ( na predĺženie čiar 16-tky je možné použiť kužele). Na oboch stranách HP musí byť vyznačené PU (viď nákres HP). Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary v strede bránky. Bránky sa odporúča rozmer 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu!!!

LOPTA Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 1.-2.-3.-4.-5. veľkosť č.4. Usporiadateľ musí pripraviť k hre minimálne 3 lopty.

POČET HRÁČOV 1. V družstve mladšia prípravka , staršia prípravka a MIX prípravka štartuje 7 hráčov, jeden musí byť vždy brankár. 2. Počet náhradníkov je 7 a viac. 3. Strieda sa hokejovým spôsobom v prerušenej hra so súhlasom rozhodcu, počet striedaní je neobmedzený. 4. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba vo vymedzenom priestore, t.j. z boku svojej polovice HP.
Osobný profil LAXIK | 23.08.2016 19:05
VÝSTROJ HRÁČOV 1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať farebne odlišný dres od oboch družstiev. 2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou (nemôžu byť s vymeniteľnými kolíkmi) 3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.

ROZHODCA Rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dbá na riadne vyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF. Rozhodca je povinný doplniť a uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia. Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia zabezpečí KR. V prípade nedostavenia sa kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá ( vedúci a kapitáni) povinne sa dohodnúť na rozhodcovi laikovi, ak sa nedohodnú, rozhodne o rozhodcovi žreb, toto uviesť v zápise o stretnutí (vypíše sa papierový zápis) a stretnutie dohrať. Rozhodca laik preberá všetky právomoci kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú povinné rešpektovať jeho rozhodnutia. Rozhodca je povinný zaslať originál zápisu o stretnutí na ŠTK ObFZ Považská Bystrica ( v prípade problémov s internetovým pripojením a nefunkčnosti ISSF), ak rozhoduje laik, zápis je povinný zaslať domáci FO nasledujúci pracovný deň po stretnutí ŠTK ObFZ Považská Bystrica.

HRACÍ ČAS Družstvá mladšej, staršej a MIX prípravky sa hrajú 2 polčasy po 15 minút s prestávkou 15 minút.

HRÁČ MIMO HRY Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.

VOĽNÉ KOPY Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop. Pri jeho realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.

POKUTOVÉ KOPY Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca pokutový kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej čiary v strede bránky.

VHADZOVANIE LOPTY Ak lopta prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP niektorí z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.

KOP OD BRÁNY,OTVORENIE HRY,MALÁ DOMOV Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre položením na zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie kolmo k miestu, kde bolo porušené pravidlo.

NÁLEŽITOSTI DRUŽSVA/SÚPISKY - SP článok 41 Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V priebehu súťaže je súpiska dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených v zápise o stretnutí. Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť registračné preukazy a kartičku poistenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Všetky pravidlá PF platia. Zmyslom súťaží prípraviek je učiť žiakov hrať futbal a nie získavať body.
Osobný profil LAXIK | 18.08.2016 21:50
Rozdelenie družstiev prípraviek pre súťažný ročník 2016/2017

A liga:

Skupina A: Púchov, Senica, Prievidza, Myjava, Trenčín
Skupina B: Levice, Dunajská Streda, Zlaté Moravce, FC Nitra, Trnava
B liga:
Skupina A: Topoľčany, P. Bystrica, Partizánske, Vrbové, Skalica, Bánovce n/B, Kanianka, Hlohovec, Krakovany
Skupina B: Štúrovo, Galanta, Komárno, V. Meder, N. Zámky, ViOn „B“ (Vráble), Šaľa, ČFK Nita
začíname 3.9.2016
Osobný profil (neregistrovaný) | 18.08.2016 9:39
u muzov nemali 1 hraca na supiske,tak nemohol nastupit.
Osobný profil (neregistrovaný) | 14.08.2016 22:17
Čo sa stalo?
Osobný profil (neregistrovaný) | 14.08.2016 21:40
Prosim vas pani zodpovedny co to stvarate na zapase,neviete si odkontrolovat supisku ved to je hanba co sa dnes stalo.
Osobný profil Roman (neregistrovaný) | 08.08.2016 11:56
Pohode ja som rozumný človek, neurážam sa hneď Ja si za svojimi prvšími vyjadreniami stojím, nehovorím, že som sa vo všetkom mýlil, ale toto sú fakty, kedy musím uznať, že to nie je dobré. Samozrejme nikdy som si nemyslel, že to je v klube 100%-né. Ak to niekto tak pochopil tak sa ospravedlňujem. Stále ale musím premýšľať nad tým, ako by sa to dalo zmeniť, asi som stratený prípad
Osobný profil (neregistrovaný) | 06.08.2016 17:49
Roman, čo tá zmena? Už si pochopil o čom to je v tom našom klube Neber to osobne. Nechcem ťa urážať.
Osobný profil Roman (neregistrovaný) | 06.08.2016 13:50
Páni. Väčšinou vás tu drbem za tie vaše bludy, ale tentoraz vám musím dať za pravdu. Je to smutné, ale plač nepomôže, treba vykutrať nejaké riešenie, lebo nečakajme zlepšenia, pokiaľ máme na meste SMERáka a jeho poskokov...
Osobný profil (neregistrovaný) | 05.08.2016 13:00
Ked sa uverejni clanok v PB novinkach,cita ho radovo tisic ludi,pravdu vie radovo desiatka,tak asi preto sa pise takto,comu ale potom verit????
Osobný profil (neregistrovaný) | 04.08.2016 23:29
Ten orchester vedenia mšk spolu s vedením mesta je jedno klamstvo a to vo všetkom. Veď tí ani pravdu nedýchajú.

Kalendár akcií

« 05 / 2020 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Najbližšia akciaTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie